به استحضار می رساند شركت فلزتدارک فولاد مبارکه در نظر دارد موضوع " اجاره یک دستگاه کامیون و یک دستگاه لودرجهت فعالیت در معدن نرم در منطقه عشق آباد طبس "  را بر اساس اسناد مناقصه به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد.

لذا خواهشمند است پیشنهاد مالی و فنی خود را تا تاریخ  1401/08/12  به صورت پاکت در بسته به آدرس: اصفهان ، خیابان آپادانا اول ، جنب بیمه پاسارگاد ، پلاک 219، کد پستی : 8165647431 شرکت فلزتدارک فولاد مبارکه اصفهان ارسال فرمایید.

نحوه دريافت اسناد:

1. مراجعه به آدرس اصفهان، خ آپادانا اول، پلاك 219، كميسيون معاملات

2. تماس با شماره 36641212 031 داخلي 212

برنامه زمان بندي برگزاري مناقصه:

آخرين مهلت ارسال پيشنهادات: یکشنبه 6 آذر ماه 1401

بازگشايي پاكت­هاي پيشنهادي: دوشنبه 7 آذر ماه 1401

بديهي است شركت در مناقصه به منزله قبول كليه شرايط ذكر شده در اسناد بوده و شركت فلزتدارک فولاد مبارکه در قبول يا رد هر يك از پيشنهادهای واصله مختار است.

لازم به ذكر است بازگشایی پاکات به صورت عمومی برگزار نمی گردد.

و همچنین هزينه انتشار آگهي مناقصه به عهده برنده مي­باشد.