شماره های تماس:
03136641212 | 03136641213 | 03136642664
03131324110 | 03131324119 | 03131324106

 

تلفکس:  در صورت تماس با هریک از شماره تلفن های مذکور در فوق، به داخلی 6 متصل شوید.

نشانی: اصفهان، خیابان آپادانا اول، پلاک 219، کدپستی: 8165647431

آدرس ایمیل: email

کانال های ارتباطی جهت رسیدگی به شکایات و انتقادات:
شماره تماس: داخلی 205
تلفکس: داخلی 6

جهت تکمیل پرسشنامه اندازه گیری میزان رضایت مشتریان و مشاهده فرآیند رسیدگی به شکایات، اینجا کلیک کنید.