مناقصه عملیات اجرایی استخراج و تولید سنگ آهن پیش فرآوری شده

به استحضار می رساند شركت فلزتدارک فولاد مبارکه در نظر دارد موضوع " انجام عملیات اجرایی استخراج و تولید سنگ آهن پیش فرآوری شده معدن چشمه سر سنگان، خراسان رضوی "  را بر اساس اسناد مناقصه به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد.

مناقصه استخراج، خردایش و فرآوری سنگ آهن

به استحضار می رساند شركت فلز تدارك فولاد مباركه اصفهان در نظر دارد موضوع " عملیات کامل استخراج، خردايش و پیش فرآوري سنگ آهن پلاسري در كارگاه حدید 2 به ميزان پنجاه هزار تن واقع در منطقه سنگان"  را بر اساس اسناد مناقصه به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد.

مناقصه انجام آنالیز فیزیکی و شیمیایی

به استحضار می رساند شركت فلزتدارک فولاد مبارکه در نظر دارد موضوع "ارائه خدمات انجام انواع آنالیزفیزیکی وشیمیایی 5000 نمونه وتجزیه وتحلیل نتایج آنها وارائه گزارش نهایی " را بر اساس اسناد مناقصه به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد.

فراخوان شناسایی پیمانکار ارائه خدمات مشاوره مهندسی

شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه در نظر دارد جهت شناسایی ذخایر سنگ آهن در سایر کشورها از شرکت های متخصص در این زمینه دعوت به همکاری نماید.

مناقصه استخراج و تولید سنگ آهن

به استحضار می رساند شركت فلزتدارک فولاد مبارکه در نظر دارد موضوع " انجام عملیات اجرایی استخراج و تولید سنگ آهن پیش فرآوری شده معدن چشمه سر سنگان" را بر اساس اسناد مناقصه به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد.

تمدید مناقصه 200000 تن سنگ آهن مگنتیت

شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی نسبت به تأمین سنگ آهن مگنتیتی مورد نیاز اقدام نماید.

مناقصه خدمات ژئوفیزیک

به استحضار می رساند شركت فلزتدارک فولاد مبارکه در نظر دارد موضوع " ارائه خدمات مهندسی ژئوفیزیک محدوده های اکتشافی استان اصفهان"  را بر اساس اسناد مناقصه به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد.

فراخوان شناسایی پیمانکار EPC

شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه در نظر دارد راه اندازی کارخانه کنسانتره با ظرفیت 500،000 تن را در قالب قرارداد EPC به یکی از شرکت های واجد صلاحیت واگذار نماید.

مناقصه شماره HBT00-006

به استحضار می رساند شركت صنعتی معدن حدید باستان در نظر دارد موضوع " تعمیرات، راه اندازی و بهره برداری خط دانه بندی معدن سنگ آهن سرویان به صورت مدیریت پیمان" را بر اساس اسناد مناقصه به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد.

lkhrwi خدمات نیروی انسانی، حفاظتی و نگهبانی

شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی نسبت به تأمین 6 نفر نیروی مورد نیاز جهت انجام امورنگهبانی در معدن سنگ آهن سرویان (استان مرکزی- کیلومتر 10 جاده دلیجان -قم معدن سنگ آهن دلیجان) از میان شرکت های دارای مجوز از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.