ارکان جهت ساز شرکت تأمین و فرآوری مواد معدنی فولاد مبارکه

  • فلسفه وجودی

نقش‌آفرینی در تولید پایدار صنعت فولاد کشور

  • چشم ‌انداز

ما به دنبال تأمین پایدار حداقل 7 میلیون تن انواع مواد اولیه مورد مصرف در تولید فولاد در افق 1410 هستیم

  • بیانیه مأموریت

 تأمین سنگ‌آهن، کنسانتره و سایر مواد معدنی و خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز صنعت

 

  • ارزش‌های سازمانی

ارزش‌های کلیدی حاکم بر شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان شامل موارد زیر است:

§   رعایت اصول ایمنی و محیط زیست

§   نوآوری و کار گروهی

§   مشتری مداری و تکریم ذینفعان

§   بهبود مستمر و تعالی سازمان

§   مسئولیت پذیری اجتماعی