شرکت تأمین و فرآوری مواد معدنی فولاد مبارکه، به عنوان تأمین‌کننده مواد اولیه صنایع فولاد و انواع محصولات فلزی جهت تحقق استراتژی‌های خود و ضمن استقرار استانداردهای 9001، 10002 و 10004 به عنوان عضوی از گروه فولاد مبارکه اصفهان، خود را متعهد به رعایت اصول کیفی دانسته و اهداف ذیل را دنبال می‌نماید:

  • مستمر عملکرد سیستم مدیریت کیفیت
  • توسعه مشارکت کارکنان به عنوان سرمایه‌های اصلی شرکت و ارتقای توانمندی آنان از طریق آموزش
  • توسعه کمی محصولات
  • ارتقای سطح رضایت مشتریان، رسیدگی مؤثر و به موقع به شکایات و ادعاها
  • توسعه مشارکت و همکاری با مشتریان و تأمین‌کنندگان
  • تعهد به الزامات مالی، عملیاتی و سازمانی
  • تعهد به الزامات قانونی