به استحضار می رساند شركت فلزتدارک فولاد مبارکه در نظر دارد موضوع " خرید ، نصب و راه اندازی 10 دستگاه سپراتور "  را بر اساس اسناد مناقصه به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد.

لذا خواهشمند است پیشنهاد مالی و فنی خود را تا تاریخ 1401/06/16  به صورت پاکت در بسته به آدرس: اصفهان ، خیابان آپادانا اول ، جنب بیمه پاسارگاد ، پلاک 219، کد پستی : 8165647431 شرکت  فلزتدارک فولاد مبارکه اصفهان ارسال فرمایید.

نحوه دريافت اسناد:

      1.مراجعه به آدرس اصفهان، خ آپادانا اول، پلاك 219، كميسيون معاملات

      2.تماس با شماره 36641212 – 031 داخلي 211

برنامه زمان بندي برگزاري مناقصه:

       1.آخرين مهلت ارسال پيشنهادات: چهارشنبه  16  شهریور ماه 1401

       2.بازگشايي پاكت¬هاي پيشنهادي: شنبه  19 شهریور ماه 1401

بديهي است شركت در مناقصه به منزله قبول كليه شرايط ذكر شده در اسناد بوده و شركت فلزتدارک فولاد مبارکه در قبول يا رد هر يك از پيشنهادهاي واصله مختار است.

لازم به ذكر است بازگشایی پاکات به صورت عمومی برگزار نمی گردد.

و همچنین هزینه انتشار آگهی مناقصه به عهده برنده می باشد.