فراخوان شناسایی پیمانکار استخراج معدن

شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان در نظر دارد امور پیمانکاری با موضوع استخراج در محدوده معادن خود در منطقه سنگان را به شرکت­های پیمانکاری و یا اشخاص حقیقی واجد شرایط واگذار نماید.

در این راستا از شرکت های پیمانکاری یا اشخاص حقیقی فعال و صاحب صلاحیت در این زمینه دعوت می­گردد حداکثر ظرف مدت یک هفته از زمان انتشار این آگهی به منظور دریافت اسناد شرکت در مناقصه، با داخلی 206 تماس حاصل نمایند.

جهت دریافت پرسشنامه های ارزیابی صلاحیت بر روی لینک های ذیل کلیک نمایید.

پرسشنامه ارزیابی صلاحیت مشاوران و پیمانکاران

پرسشنامه ارزیابی مشاوران