شرکت فلزتدارک فولاد مبارکه اصفهان پس از اجرای موفق استانداردهای مربوطه موفق به اخذ گواهینامه های بین المللی ISO10002:2018 (رضایت مشتری) و ISO10004:2018  (رسیدگی به شکایات) از شرکت بازرسی SGS شد.

محمدحسین قورچانی مدیرعامل شرکت فلزتدارک فولاد مبارکه اصفهان ضمن تأیید این خبر گفت فرآیند ممیزی  در تاریخ  چهاردهم مردادماه سال جاری با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی برگزار گردید. وی ضمن قدردانی از همکاری تمامی واحدها اذعان داشت دریافت این دو گواهینامه گام مهمی در جهت حرکت این شرکت بسوی مشتری مداری در عرصه های بازرگانی و تجاری است که امکان رسیدگی به بازخوردهای مربوطه را بصورت مطلوب فراهم می سازد.

 گفتنی است استاندارد ISO10002:2018 راهنمایی برای طراحی یک سیستم اثربخش و کارآمد برای فرآیند رسیدگی به شکایات مشتری در تمامی سازمان ها اعم از تجاری، غیر تجاری و حتی تجارت الکترونیک  می باشد و  ISO10004:2018  استانداردی است که برای دستیابی به رضایت مشتریان از خدمات و تولیدات سازمان ها طراحی گردیده و بکارگیری این استاندارد از طریق طبقه بندی نیازهای مشتریان، باعث حرکت سازمان به سمت مشتری مداری و رضایت مشتریان می گردد. ویدئوی ذیل مصاحبه جناب آقای قورچانی، مدیر عامل شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان، با رادیو فولاد در مورد کسب این موفقیت، می باشد.