به استحضار می رساند شركت فلزتدارک فولاد مبارکه در نظر دارد موضوع " خرید 75 تن گلوله فورج 70Cr2 جهت آسیا"را بر اساس اسناد مناقصه به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد.

لذا خواهشمند است پیشنهاد مالی و فنی خود را تا تاریخ 1402/01/31 به صورت پاکت در بسته به آدرس: اصفهان ، خیابان آپادانا اول ، جنب بیمه پاسارگاد ، پلاک 219، کد پستی : 8165647431 شرکت فلزتدارک فولاد مبارکه اصفهان ارسال فرمایید. 

نحوه دريافت اسناد:

  1. مراجعه به آدرس اصفهان، خ آپادانا اول، پلاك 219، كميسيون معاملات
  2. تماس با شماره 36641212 031 داخلي 211

برنامه زمان بندي برگزاري مناقصه:

  1. آخرين مهلت ارسال پيشنهادات: پنج شنبه 31 فروردین 1402
  2. بازگشايي پاكت­هاي پيشنهادي: شنبه  2 اردیبهشت 1402

بديهي است شركت در مناقصه به منزله قبول كليه شرايط ذكر شده در اسناد بوده و شركت فلزتدارک فولاد مبارکه در قبول يا رد هر يك از پيشنهادهای واصله مختار است.

لازم به ذكر است بازگشایی پاکات به صورت عمومی برگزار می گردد.

و همچنین هزينه انتشار آگهي مناقصه به عهده برنده مي­باشد.

                                                                                           مدیر بازرگانی