به استحضار می رساند شركت فلزتدارک فولاد مبارکه در نظر دارد موضوع " خرید سه دستگاه سنگ شکن والس (رول کراشر)" را بر اساس اسناد مناقصه به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد.


لذا خواهشمند است پیشنهاد مالی و فنی خود را تا تاریخ 1401/10/21 به صورت پاکت در بسته به آدرس: اصفهان ، خیابان آپادانا اول ، جنب بیمه پاسارگاد ، پلاک 219، کد پستی : 8165647431 شرکت فلزتدارک فولاد مبارکه اصفهان ارسال فرمایید.
نحوه دريافت اسناد:
   1.مراجعه به آدرس اصفهان، خ آپادانا اول، پلاك 219، كميسيون معاملات
   2.تماس با شماره 36641212 – 031 داخلي 211
برنامه زمان بندي برگزاري مناقصه:
   1.آخرين مهلت ارسال پيشنهادات: چهارشنبه 21 دی ماه 1401
   2.بازگشايي پاكت های پيشنهادي: شنبه 24 دی ماه 1401

بديهي است شركت در مناقصه به منزله قبول كليه شرايط ذكر شده در اسناد بوده و شركت فلزتدارک فولاد مبارکه در قبول يا رد هر يك از پيشنهادهای واصله مختار است.
لازم به ذكر است بازگشایی پاکات به صورت عمومی برگزار می گردد.
و همچنین هزينه انتشار آگهي مناقصه به عهده برنده می باشد.

مدیر بازرگانی