به استحضار می رساند شركت فلزتدارک فولاد مبارکه در نظر دارد موضوع فروش 6 دانگ عرصه و عیان یک قطعه زمین به مساحت 704 متر مربع " واقع در استان تهران، شهرستان شمیرانات، خیابان ولیعصر، باغ فردوس را از طریق مزایده به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد.

ضمناً تهاتر بخشی از مبلغ قرارداد با ملک تجاری، اداری به متراژ حدود 200 متر مربع واقع در غرب تهران قابل مذاکره می باشد.

لذا خواهشمند است پیشنهاد مالی و فنی خود ر1 به صورت پاکت در بسته به آدرس: اصفهان ، خیابان آپادانا اول ، جنب بیمه پاسارگاد ، پلاک 219، کد پستی : 8165647431 شرکت فلزتدارک فولاد مبارکه اصفهان ارسال فرمایید.

نحوه دريافت اسناد:

1. مراجعه به آدرس اصفهان، خ آپادانا اول، پلاك 219، كميسيون معاملات

2. تماس با شماره 36641212 031 داخلي 206

برنامه زمان بندي برگزاري مزایده:

1. آخرين مهلت ارسال پيشنهادات: شنبه 24 دی ماه 1401

2. بازگشايي پاكت­هاي پيشنهادي: دوشنبه 26 دی ماه 1401

بديهي است شركت در مزایده به منزله قبول كليه شرايط ذكر شده در اسناد بوده و شركت فلزتدارک فولاد مبارکه در قبول يا رد هر يك از پيشنهادهای واصله مختار است.

لازم به ذكر است بازگشایی پاکات به صورت عمومی برگزار می گردد.