به استحضار می رساند شركت فلزتدارک فولاد مبارکه در نظر دارد موضوع " خرید یک دستگاه فیلتر درام با ظرفیت 20 تا 25 تن بر ساعت " را بر اساس اسناد مناقصه به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد.

لذا خواهشمند است پیشنهاد مالی و فنی خود را تا تاریخ 1401/11/09 به صورت پاکت در بسته به آدرس: اصفهان ، خیابان آپادانا اول ، جنب بیمه پاسارگاد ، پلاک 219، کد پستی : 8165647431 شرکت فلزتدارک فولاد مبارکه اصفهان ارسال فرمایید.

نحوه دريافت اسناد:

1. مراجعه به آدرس اصفهان، خ آپادانا اول، پلاك 219، كميسيون معاملات

2. تماس با شماره 36641212 031 داخلي 211

 آخرين مهلت ارسال پيشنهادات: یکشنبه 9 بهمن ماه 1401

بديهي است شركت در مناقصه به منزله قبول كليه شرايط ذكر شده در اسناد بوده و شركت فلزتدارک فولاد مبارکه در قبول يا رد هر يك از پيشنهادهای واصله مختار است.

لازم به ذكر است بازگشایی پاکات به صورت عمومی برگزار می گردد.

و همچنین هزينه انتشار آگهي مناقصه به عهده برنده مي­باشد.