به استحضار می رساند شركت فلزتدارک فولاد مبارکه در نظر دارد موضوع " قرارداد خرید لاینر و لیفتر بار آسیاهای گلوله ای معدن سنگ آهن در شهرستان طبس، استان خراسان جنوبی"  را براساس اسناد مناقصه به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد.

لذا خواهشمند است پیشنهاد مالی و فنی خود را تا تاریخ 1401/09/26 به صورت پاکت در بسته به آدرس: اصفهان ، خیابان آپادانا اول ، جنب بیمه پاسارگاد ، پلاک 219، کد پستی : 8165647431 شرکت فلزتدارک فولاد مبارکه اصفهان ارسال فرمایید.

نحوه دريافت اسناد:

1.مراجعه به آدرس اصفهان، خ آپادانا اول، پلاك 219، كميسيون معاملات

2.تماس با شماره 36641212 031 داخلي 212

برنامه زمان بندي برگزاري مناقصه:

1.آخرين مهلت ارسال پيشنهادات: شنبه 26 آذر 1401

2.بازگشايي پاكت­هاي پيشنهادي: دوشنبه 28 آذر 1401

محل انجام كار: استان خراسان جنوبی- شهرستان طبس

مدت انجام كار: 1 ماه  

بديهي است شركت در مناقصه به منزله قبول كليه شرايط ذكر شده در اسناد بوده و شركت فلزتدارک فولاد مبارکه در قبول يا رد هر يك از پيشنهادهای واصله مختار است.

و همچنین هزينه انتشار آگهي مناقصه به عهده برنده مي­باشد.