آگهی مناقصه استخراج، بارگیری و حمل باطله و سنگ آهن

شركت صنعتي معدن حديد باستان در نظر دارد موضوع " عمليات كامل استخراج ، بارگيري و حمل  باطله و  سنگ آهن معدن آنومالي شمالي  و عمليات كامل ماشين آلات مورد نياز خط دانه بندي تا بارگيري كاميون هاي حمل محصول نهايي" در معدن سنگ آهن اسكارن سرويان واقع در 20 كيلومتري شهر دليجان را بر اساس اسناد مناقصه به متقاضيان و شركت­هاي واجد شرايط واگذار نمايد.

جهت دریافت اسناد بر روی لینک های ذیل کلیک نمایید و در صورت تمایل به دریافت قرارداد، با داخلی 212 تماس حاصل فرمایید

 

    دعوتنامه شرکت در مناقصه

    پرسشنامه ارزیابی صلاحیت 

برنامه زمان بندي برگزاري مناقصه:

  • دريافت اسناد ارزيابي كيفي و مالي مناقصه: 27/06/1400 الي 03/07/1400
  • جلسه توجيهي: 04/07/1400
  • آخرين مهلت ارسال پيشنهادات: 10/07/1400
  • بازگشايي پاكت­هاي پيشنهادي: 14/07/1400

ضمانت نامه شركت در مناقصه: مبلغ 52،500،000،000 ريال به دو صورت ضمانت نامه معتبر بانكي يا رسيد سپرده نقدي به شماره حساب 5636083498  نزد بانك تجارت شعبه جلفا 6060

مدت انجام كار: 18 ماه و قابل تمديد براي سه دوره شش ماه ديگر

بديهي است شركت در مناقصه به منزله قبول كليه شرايط ذكر شده در اسناد بوده و شركت صنعتي معدن حديد باستان در قبول يا رد  هر يك از پيشنهادهاي واصله مختار است. هم­چنين هرگاه برنده مناقصه از امضاي قرارداد تا 7 روز پس از ابلاغ برنده شدن خودداري نمايد، سپرده وي ضبط شده و قرارداد با نفر دوم منعقد مي­گردد.

لازم به ذكر است هزينه هر دو مرحله آگهي مناقصه به عهده برنده مي­باشد.