جلسه ای در خصوص بودجه و اهداف واحد ها برای شش ماهه دوم سال جاری برگزار گردید.

 دکتر عادل زاده نسبت به معرفی مدل های بیزینس شرکت های پیشرفته دنیا نظیر شرکت زیمنس و همچنین موضوع economies ofscale (بازده به مقیاس ) به مدیران زیرمجموعه نکاتی را در خصوص مسائل مدیریتی و اقتصادی مطرح نمودند.

 مدیرعامل شرکت فلزتدارک فولادمبارکه بر تامین پایدار مواد اولیه با تلاش دلسوزانه کارکنان و مدیران شرکت تاکید داشتند.