۲۰۰ بسته معیشتی به ارزش ۲ میلیارد ریال بین نیازمندان روستاهای اطراف معدن نرم شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه و روستاهای خراسان جنوبی توسط شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه توزیع شد.

51819a32 e837 4a67 bc1a 5d212335e33a

IMG 16332