محمد حسین قورچانی، مدیر عامل شرکت فلز تدارک

محمد حسین قورچانی ، مدیر عامل شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه از عزم جدی این شرکت در اکتشاف ذخایر سنگ آهن در نقاط مختلف کشور خبر داد و گفت : این شرکت در نظر دارد سرمایه گذاری قابل توجهی در زمینه اکتشاف ذخایر معدنی سنگ آهن انجام دهد.

وی افزود : شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه در راستای تامین پایدار، حضور در زنجیره تامین صنعت فولاد کشور ودر سال "تولید،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" اقدام به برنامه ریزی جدی جهت اکتشاف ذخایر سنگ آهن در نقاط مختلف کشور نموده است.

مدیر عامل شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه تصریح کرد : در همین راستا شرکت فلز تدارک ضمن شرکت در آزاد سازی محدوده های معدنی استان اصفهان،موفق به در اختیار گرفتن یک محدوده امید بخش آهنی به مساحت حدود 37 کیلومتر مربع در شمال استان اصفهان شده است.

قورچانی افزود پس از استعلام از سازمان های مرتبط ، مانند منابع طبیعی ،محیط زیست و انرژی اتمی ،پروانه این محدوده به نام شرکت فلز تدارک صادر شد و قطعا اکتشاف این محدوده موجب اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم زیادی خواهد شد.