مدیرعامل شرکت فلزتدارک فولاد مبارکه اصفهان از اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت براساسISO9001:2015 خبر داد.
محمدحسین قورچانی با اعلام این خبر گفت: این شرکت در راستای مدیریت کیفیت و بهبود فرآیندهای خود پس از انجام ممیزی در تاریخ ١٣٩٩/٠٢/٢۴، موفق به کسب گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت از شرکت SGS گردید.
وی ضمن تقدیر و تشکر از همکاری کلیه کارکنان شرکت افزود: دستیابی به این گواهینامه میتواند شروعی برای همسویی هرچه بیشتر این شرکت با فولاد مبارکه اصفهان باشد.
مدیرعامل شرکت فلزتدارک فولاد مبارکه اصفهان همچنین گفت: مهمترین هدف شرکت فلزتدارک فولاد مبارکه اصفهان از دریافت این گواهینامه حرکت مستمر در مسیر رشد و تعالی سازمانی و بهبود فرآیندهای جاری شرکت است که این امر منجر به تحقق هرچه بیشتر اهداف کلان میگردد.