تیم استخراج  با دریافت نتایج مطالعات اکتشافی، زونهای حاوی کانسار با عیارهای مختلف را طبقه‌ بندی و اولویت بندی میکند. این برنامه بایستی هماهنگ با خوراک مورد نیاز بخش فراوری باشد تا تغییرات بار ورودی کارخانه فراوری به حداقل برسد و در نهایت کنسانتره ای با مشخصات یکنواخت از کارخانه خارج گردد. رسیدن به این هدف با نمونه گیری مداوم از زونهای مختلف و تکیه بر گزارشات اکتشافی و انطباق منظم نقشه ها و عیار‌ها قابل انجام است. همچنین تعیین محل دمپ باطله و استوک پایلها و نحوه خوراک دهی به کارخانه بایستی بدقت انجام شود و از تجهیزات سالم و مناسب استفاده گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد بخش معدن شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان، با واحد معدن تماس حاصل نمایید.