فرآوری کانسارهای آهن با توجه به نوع کانسنگ متغیر می‌باشد. در ایران کانی های آهن بصورت اکثرا بصورت اکسیدی یافت میشوند که با توجه به نوع کانی، میزان خردایش و تجهیزات فراوری تغییر میکند. همچنین عناصر مزاحم تغییراتی را در سیستم خردایش اعمال میکنند که باید در مرحله طراحی در نظر گرفته شوند. تجهیزات فراوری عموما شامل مراحل سنگ شکنی، خردایش، طبقه بندی و سپس مگنتیت سپراتورها و دستگاههای فلوتاسیون میباشد. ظرفیت تجهیزات و موازنه جرم فلوشیت کارخانه فراوری...

تیم استخراج با دریافت نتایج مطالعات اکتشافی، زونهای حاوی کانسار با عیارهای مختلف را طبقه‌ بندی و اولویت بندی میکند. این برنامه بایستی هماهنگ با خوراک مورد نیاز بخش فراوری باشد تا تغییرات بار ورودی کارخانه فراوری به حداقل برسد و در نهایت کنسانتره ای با مشخصات یکنواخت از کارخانه خارج گردد. رسیدن به این هدف با نمونه گیری مداوم از زونهای مختلف و تکیه بر گزارشات اکتشافی و انطباق منظم نقشه ها و عیار‌ها قابل انجام است. همچنین تعیین محل دمپ باطله و...

اکتشاف مواد معدنی بعنوان اولین مرحله شناخت بسیار حائز اهمیت می باشد. در این فاز بایستی پارامترهای پر اهمیت تخمین ذخیره و عیار، نحوه توزیع ماده معدنی در کانسنگ، عناصر همراه و باطله براورد شوند. با پیشرفت مراحل عملیات اکتشاف که از پی جویی های مقدماتی آغاز و به مراحل اکتشاف تفصیلی، قطعیت براوردها بیشتر و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کمتر میشود. در واقع در دست داشتن تجهیزات و نیروی متخصص جهت انجام برداشتهای زمین شناسی، ژئوفیزیکی، حفاری و تجزیه کانیها...